Рота Тейп ООД
производител на тиксо
опаковъчно тиксо
маркиращи ленти
Вносител на тиксо

ЛЕНТА ЗА МАРКИРОВКА НА ПОД

Цветна лента за маркировка на под , която позволява незабавна експлоатация след полагане в склад, хале, търговски обект или офис.
Притежава много голяма сила на залепяне, което осигурява дългосрочно използване върху гладка или неравна повърхност.
Професионалните ленти за маркировка на под са устойчиви на УВ лъчи и вода. Подходящи са за вътрешна и външна употреба, като притежават ниска разтегливост и няма да се отлепят след поставяне.
Подово тиксо с голяма устойчивост на износване, пешеходен и машинен трафик с мотокар, палет количка и други машини с гумени колела.
Лепилният слой няма корозивно действие и не оставя следи при премахване.

Технически характеристики:
Дебелина: 140 микрона
Работна температура: 0°C to +60°C
Разтегливост: 150%

Значение на различните цветове тиксо за хоризонтална маркировка:
ЧЕРНО / ЖЪЛТА лента за маркировка на под се използва при обозначаване на опасни участъци в промишлени халета и складове, където е необходимо повишено внимание на служителите, за да се избегнат физически наранявания и здравни рискове. Винилова лента за маркиране на радиоактивни вещества, ограничения в ширина и височина, препятствия и подвижно оборудване.
ЧЕРВЕНО / БЯЛА лента за ограждане и маркиране на противопожарно оборудване, пожарогасители, зони без тютюнев дим, запалими вещества.
ЗЕЛЕНО / БЯЛА маркировъчна лента за обозначаване на предпазна маркировка, зони за първа помощ, аварийни изходи и безопасни зони.
ЖЪЛТА лента за маркиране на склад, складови помещения, авто сервизи, панаири, изложения, офиси и магазини. Обозначават се коридори, пътеки и зони с човешки или машинен трафик, както и малки работни площи.
СИНЯ лента за хоризонтално маркиране на необработени материали в производство, склад и промишлено хале.
Червени винилови ленти за маркиране на участъци с дефектирали продукти, отпадъци или материали и суровини, които се нуждаят от преработка.
Зелени маркиращи ленти обозначават готова продукция.

Бяло подово тиксо се използва при очертаване и заграждане на стелажи, машини, колички, пейки и друго оборудване.
Черна лента за маркировка на дейности в процес.

Назад към предишната страница Върнете се най-горе на страницата