Обозначително тиксо This side up

Цена: След запитване на info@rotatape.com

Описание:

"Рота Тейп" ООД е директен вносител на предварително напечатано обозначително тиксо This side up.

Лентите се предлагат в три различни дизайна, като са комбинирани някои от най-разпознаваемите обозначителни символи: This side up (спазвайте посоката); handle with care (пренасяйте внимателно); keep dry (не мокрете); fragile (чупливо); keep away from heat (пазете от директна слънчева светлина).

Основни характеристики на обозначително тиксо тип логистичен етикет
  • Размер: 50 мм х 60 м
  • Носител: PVC 53 mμ
  • Лепилен слой: естествен каучук (солвент)
  • Обозначително тиксо тип логистичен етикет е много популярен похват за обозначаване на пратки с чувствително съдържание или такива, за които трябва да се положат специални грижи като предпазване от намокряне или от контакт с директна слънчева светлина.