Общи условия за ползване на сайта на Рота Тейп ООД ✍️


1. ДАННИ НА ДОСТАВЧИКА:

“РОТА ТЕЙП” ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 160038184, със седалище: гр. Пловдив 4002, р-н Западен и фирмено дело No - 967/2006 530, наричано по-долу ДОСТАВЧИК.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА:
„РОТА ТЕЙП” ООД предоставя свободнодостъпна информация на своя уебсайт по лесен и достъпен за посетителя начин. Стремим се съдържанието на www.rotatape.com да бъде обновявано редовно и по акуратен начин, но въпреки това не гарантираме точност и пълнота на информацията, поместена в www.rotatape.com, нарично по-долу САЙТ.
„Рота Тейп” ООД не носи отговорност за технически грешки, непълна или неточна информация, поместена в www.rotatape.com.
Публикуваните изображения в сайта са с насочващ и илюстративен характер, така че доставените продукти могат да се да се различават от снимките.

3. ДАННИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ:
Тъй като сайтът на „РОТА ТЕЙП” ООД е свободнодостъпен в интернет, потенциален достъп до ресурсите на www.rotatape.com има всяко физически и юридическо лице, наричано по-долу ПОСЕТИТЕЛ.

4. ЗАПИТВАНЕ, ОФЕРТА И ПОРЪЧКА
Сайтът на „Рота Тейп” ООД е единствено с информативен характер и по никакъв начин не трябва да се разглежда като електронен магазин.
Финализирането на онлайн поръчка през сайта е невъзможно.
Запитвания за оферта и поръчка се потвърждават чрез посочените в подстраница контакти и-мейл адреси или телефони.
Офертите от "Рота Тейп” ООД се предоставят по електронен път (имейл), по телефон или факс, като нямат задължаващ характер и са с валидност 30 дни, ако изрично не е посочено друго.

5. КЛИЕНТ, ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА
Посочените в офертите цени са франко наш склад в гр. Пловдив. Разходите за транспорт, застраховка на стоката и всички други такси са за сметка на получателя, наричан по-долу КЛИЕНТ, освен в случаите, когато в офертата е посочено друго.
Срокът за доставка, посочен в офертата, се основава на очаквания период, в който „Рота Тейп” ООД ще има възможност да извърши поетия ангажимент, а не са краен срок, освен в случаите, когато е уговорено друго в писмен вид.
„Рота Тейп” ООД не носи отговорност при забавяне на доставка, но поема ангажимент да информира клиента за възникналите затруднения.
При необходимост „Рота Тейп” ООД може да извърши частична доставка и има право да фактурира всяка част поотделно.
Всички изисквания, поставени от клиента, които се отклоняват от обичайните изисквания, трябва изрично да бъдат посочени в писмен вид от него преди да потвърди поръчката.

6. СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ
Самозалепващите ленти са чувствителен на климатичните условия продукт. Поради тази особеност е необходимо да бъдaт съхранявани в правилни температурни условия (между 15 градус и 23 градуса), далеч от пряка слънчева светлина и влага. След успешната доставка на направена поръчка, отговорността по съхранение на продуктите е на клиента.

7. ЛИЧНИ ДАННИ
Личните данни, които посетителят и клиентът предоставят по собствено желание на доставчика с изпращане на запитване на един и-мейл адресите, посочените в подстраница контакт, или по време на телефонен разговор, се използват само и единствено за целите да отговорим на запитването или да изпълним договора си с Вас, за финализиране на поръчка, доставка на предлаганите от нас стоки, за изготвяне на примерни работни варианти на Вашето тиксо с индивидуален надпис.
Ние не разкриваме Вашите лични данни на трети лица, фирми, институции, като изключим нашите партньори от “Ларо Тейп” Нидерландия и „Убис” Испания, което е необходимо за успешното производство на заявените от Вас стоки, както и когато сме законово задължени да го направим, например пред правоприлагащи и правораздаващи органи.
Ние съхраняваме предоставената информация докато сме сигурни, че сте получили удовлетворителен отговор на Вашето запитване.
Когато поръчате изработка на тиксо с индивидуален надпис чрез нашите услуги, може да изберете върху самозалепващата лента да бъде отпечатана определена лична информация, която ще стане общодостъпна. Например: Име на фирма, фирмено лого, имена, телефон за връзка, адрес. Имайте предвид, че тази информация става общодостъпна, така че нейното поместване върху самозалепващата лента става по преценка на клиента.

8. COOKIES (БИСКВИТКИ)
Така наречените „бисквитки” (“cookies”) е малък текстов файлов, съставен от буквено-цифрови символи, който се съхранява на Вашия компютър, когато посетите уебсайт, използващ „бисквитки”. Този файл се използва в помощ на Вашия браузър да навигира уебсайта и да визуализира правилно всички функции на дадения сайт. „Бисквитките” се използват единствено за подпомагане на браузъра, като не събират никаква информация от Вашия компютър и не обработва други файлове, които са съхранени на него.
Използването на „бисквитки” може да се забрани от настройките на използвания уеб браузър, но това може да повлияе на част от съдържанието и функционалността на сайта.
Научете още информация за „бисквитките” на адрес: allaboutcookies.org.
В информационния сайт на „Рота Тейп”ООД не се събират „бисквитки” за наше ползване (first-party cookies), но е възможно да има активирани „бисквитки” от трети страни (third-party cookies). Например „бисквитки” със статистическа цел от Google AdWords, Google Analytics, Facebook или друг външен източник. Ние нямаме контрол върху употребата на „бисквитки” от трети страни, те са подчинени на общите условия на тези трети страни.

9. ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Ако считате, че предоставената информация не се използва по начина, по който бихте искали, или няма основателна причина да продължим да обработваме Вашите данни, моля да ни информирате на info@rotatape.com, за да предприемем действия по тяхното премахване.
Имате право да поискате копие от личните данни, които съхраняваме при нас като доставчик.
Имате право да поискате корекция на личните данни, когато считате, че съхранените при нас са непълни или неточни.
Ние като доставчик ще направим всичко възможно да отговорим на всяко искане в рамките на две седмици от подаването му. В случай, че искането е прекалено сложно, и ни е необходимо повече време за реакция, ще Ви информираме своевременно.

10. ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
„Рота Тейп” ООД си запазва правото да прави промени по общите условия за достъп до ресурсите на www.rotatape.com. Препоръчваме Ви да се консултирате редовно с тази страница, за да сте информирани за промените.
Ако имате въпросили или искате да знаете каква информация имаме съхранена за Вас, винаги може да се свържете с нас на посочените и-мейл адреси в подстраница контакти.

Последна промяна: май 2018 г.